پیج خبرنگار صدا و سیما در شهرستان میانه

کاهش ذخایر خونی در شهرستان میانه و درخواست انتقال خون برای اهدای خون