پیج خبرنگار صدا و سیما در شهرستان میانه

برپایی جشنواره روستاپژوهی دانش اموزی با عنوان ائل اوباسی در میانه

خبرنگار: رضا امامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در میانه