پیج خبرنگار صدا و سیما در شهرستان میانه

گزارشی از حاج اسدالله عظیمی جانباز مدال آور پاالمپیک رشته پرتاب دیسک عضور تیم ملی